بغل کار پایه دار

بغل کار گوچی (ثابت)

وزن:7.40 گرم __ طول:4.9 سانتیمتر __ عرض:2.7 سانتیمتر __ کاربرد برای کفش زنانه و مردانه __ جنس سرب __ در رنگ های ( دودی پولیش ، زرد قلم )

تماس بگیرید

بغل کار لولایی

وزن:8.10 گرم __ طول:3.5 سانتیمتر __ عرض:2.3 سانتیمتر__ کاربرد برای کفش زنانه و مردانه __ جنس سرب _ رنگ دودی پولیش

تماس بگیرید

بغل کار ناخنی

وزن:2 گرم __ طول:2.2 سانتیمتر __ عرض:1.7 سانتیمتر __ کاربرد برای کفش زنانه و مردانه __ جنس سرب __ در رنگ های ( دودی و زرد قلم )

تماس بگیرید

بغل کار نیم دایره ای

وزن:3.20 گرم __ طول:2.9 سانتیمتر __ عرض:2.4 سانتیمتر __ کاربرد برای کفش زنانه و مردانه __ در رنگ های ( دودی، زرد قلم ، نیکل )

تماس بگیرید