جابندی

جابندی 2 سوراخ زاماک

کاربرد برای کفش و پوتین __ جنس سرب __ در رنگ های ( زرد قلم ،دودی ) __

تماس بگیرید

جابندی جلو باز زاماک

کاربرد برای کفش و پوتین __ جنس سرب __ در رنگ های (زرد قلم ،دودی ) __

تماس بگیرید

جابندی توری چپ و راستی

کاربرد برای کفش __ جنس سرب __ در رنگ های ( زرد قلم ،دودی ) __

تماس بگیرید

جابندی حلزونی پرچی زاماک

کاربرد برای کفش و پوشاک __ جنس رویه از سرب و جنس زیره از برنج __ در رنگ های دودی ، زرد قلم

تماس بگیرید

جابندی طرح لولایی زاماک

کاربرد برای کفش و پوتین __ جنس سرب __ در رنگ های دودی ، زرد قلم

تماس بگیرید

جابندی مدل فراری زاماک

کاربرد برای کفش و پوتین __ جنس سرب __ در رنگ های دودی ، زرد قلم

تماس بگیرید