حلقه

حلقه چهار گوش زاماک

کاربرد برای حلقه های کیف ، کفش و پوشاک __ جنس سرب__ رنگ بندی به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه گرد مفتولی

کاربرد برای کیف ، کفش و پوشاک ___ جنس مفتولی __ رنگ به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه مثلثی مفتولی

کاربرد برای کیف و کفش زنانه و مردانه __ جنس مفتولی __ رنگ به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه نیمگرد

کاربرد برای کفش و پوشاک زنانه ومردانه __ جنس سرب __ در سایزهای مختلف __ رنگ به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه نیمگرد فرم دار کیفی

کاربرد برای کیف زنانه و مردانه __ جنس از سرب __ در سایز های مختلف __ رنگ بندی به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه نیمگرد کیفی

کاربرد برای کیف زنانه و مردانه __ جنس سرب __ رنگ نیکل ساتن و زردقلم __ در سایز دو سانتی متر

تماس بگیرید