حلقه

حلقه چهار گوش زاماک

کاربرد برای حلقه های کیف ، کفش و پوشاک __ جنس سرب__ رنگ بندی به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه گرد مفتولی

کاربرد برای کیف ، کفش و پوشاک ___ جنس مفتولی __ رنگ به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه نیمگرد

کاربرد برای کفش و پوشاک زنانه ومردانه __ جنس سرب __ در سایزهای مختلف __ رنگ به دلخواه مشتری

تماس بگیرید

حلقه نیمگرد لباسی

کاربرد برای پوشاک زنانه ، بچه گانه و مردانه __ جنس سرب __ رنگ بندی به دلخواه مشتری __ در سایز دو نیم سانتی متر

تماس بگیرید