حمایت از کالای ایرانی

مجموعه نفیس دُر تابان با افتخار اعلام می کند ...

با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از اقتصاد کشورمان و تولید کننده های ایرانی ، با استفاده از دستگاه های ایرانی و مواد اولیه با کیفیت تولید داخل کار خود را با قدرت ادامه خواهد داد به امید آن روز که دشمنان این خاک مقابل اقتدار و خود کفایی مردم متدین سرزمینمان سر تعظیم فرود آورند ...

 

 نفیس دُر تابان

02155583108