فیگور

فیگور 14 نگین

وزن:6.90 گرم __ طول:6.5 سانتیمتر __ عرض:1.5 سانتیمتر __ جنس سرب __ نگین شیشه ای کاربرد کفش زنانه و مردانه و پوشاک زنانه

0 تومان

فیگور 16 نگین

وزن:8.66 گرم __ طول:6.7 سانتیمتر __ عرض:0.8 سانتیمتر __ جنس سرب __ نگین شیشه ای __کابرد برای کفش زنانه و مردانه و پوشاک زنانه

0 تومان

فیگور 2 خط

وزن:7.3 گرم __ طول:7.6 سانتیمتر __ عرض:1.1__ کاربرد کفش زنانه و مردانه و پوشاک زنانه

تماس بگیرید

فیگور 2 قلب

وزن:9 گرم __ طول:7.5 سانتیمتر __ عرض:2.4 سانتیمتر __ کاربرد پوشاک و کفش زنانه __ رنگ ثابت __ نگین شیشه ای

0 تومان

فیگور 3 نگین

وزن:9.70 گرم __ طول:6.4 سانتیمتر __ عرض:2.2 سانتیمتر __ کاربرد برای پوشاک و کفش زنانه __ نگین شیشه ای __ رنگ ثابت

0 تومان

فیگور GVT ظریف

وزن:2.35 گرم __ طول:5.6 سانتیمتر __ عرض:0.9 سانتیمتر __ کاربرد پوشاک زنانه و کفش زنانه و مردانه __ رنگ ثابت __ جنس سرب

0 تومان