قفل

قفل مثلثی پرسی

وزن:11.88 گرم __ طول:4 سانتیمتر __ عرض:2.9 سانتیمتر __ کاربرد برای کیف های چرم و مکرومه بافی __ جنس پرسی __ رنگ زرد قلم

0 تومان

قفل ناخنی تک نقطه (پرسی)

وزن:9.43 گرم __ طول:3.2 سانتیمتر __ عرض:3 سانتیمتر__ کاربرد برای کیف های چرم و مکرومه بافی __ جنس پرسی __ رنگ زرد قلم

0 تومان

قفل ناخنی پرسی

وزن:11.50 گرم __ طول:3.2 سانتیمتر __ عرض:2.8 سانتیمتر__ کاربرد برای کیف های چرم و مکرومه بافی __ جنس پرسی__ رنگ زرد قلم قفل _قفل ناخنی پرسی_قفل کیف_یراق

0 تومان

قفل ناخنی 2 نقطه (پرسی)

وزن:13 گرم __ طول:3.1 سانتیمتر __ عرض:3.1 سانتیمتر __ کاربرد برای کیف های چرم و مکرومه بافی __ جنس پرسی __ رنگ زرد قلم

0 تومان

قفل اُمگا

وزن:13.40 گرم__ طول:2.9 سانتیمتر__ عرض:2.2 سانتیمتر__ خارجی__رنگ ثابت__یراق__یراق کیفی__کیف__کیفی__

0 تومان

قفل خرچنگی

کاربرد برای پوشاک ، کیف و کفش __ جنس سرب __ در سایز 2 و2.5 سانتیمتر __ در رنگ زرد قلم و طلایی

تماس بگیرید