تصویر کله ببر پایه دار

کله ببر پایه دار

وزن:1.60 گرم __ طول:1.6 سانتیمتر __ عرض:1.5 سانتیمتر __

تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد